Het Uitvoerend Comité staat in voor de organisatie van de medische verzorging van de deelnemers aan de Vierdaagse van de IJzer. Het behandelen van verwondingen veroorzaakt door het wandelen, zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

Voor medische problemen van andere aard of het verkrijgen van medicatie is een kaart van een ziekenfonds of ziekteverzekering noodzakelijk (SIS-kaart, World Assistance, …). Een medisch attest voor deelname moet niet worden voorgelegd.

Elke dag wordt langs het parcours en aan de aankomst een hulppost opgericht. Onderweg staan drie hulpposten verspreid over de omloop. Er zijn doorlopend drie omloopdokters ter beschikking van de deelnemers.