Het Uitvoerend Comité van de Vierdaagse van de IJzer besteedt bij de voorbereiding en tijdens deze mars van Defensie enorm veel aandacht aan het aspect 'veiligheid' van de wandelaars.


De omlopen worden in detail verkend, bestudeerd en besproken met agenten van de lokale politiekorpsen van de deelnemende steden en gemeenten en met leden van het detachement Echo van de Groep Militaire Politie, gelegerd in het kwartier 'Kamp van Lombardsijde' in Nieuwpoort.

Tijdens de Vierdaagse werken al deze mensen samen om de veiligheid, langs de omlopen, op de kruispunten en bij andere gevaarlijke verkeerssituaties, te garanderen.