Alle deelnemers aan de Vierdaagse van de IJzer zijn verzekerd. Voor burgers en buitenlandse militairen wordt een verzekeringspolis afgesloten via Wandelsport Vlaanderen bij Arena NV.

 

De Belgische militairen zijn op oefening en bijgevolg verzekerd van ambtswege.

Welke ongevallen zijn gedekt door de verzekering?

Onder ongeval wordt verstaan: een lichamelijk letsel of een materiële breuk opgelopen TIJDENS de Vierdaagse EN als gevolg van de deelname aan de Vierdaagse!

Wat te doen in geval van ongeval?

Neem zo snel mogelijk (= dezelfde dag nog!) contact op met:

  • ofwel een dokter van de organisatie op de omloop of in uw logementskamp
  • ofwel in met het secretariaat aan start of aankomst
  • ofwel de commandant van uw logementskamp

Laat die persoon een aangifteformulier invullen.
Laat eventueel een verklaring van een getuige toevoegen.

Het secretariaat van de Vierdaagse zal het dossier versturen naar Aktivia voor verdere uitbating.