Burger of militair ?

U bent een BELGISCH militair, in actieve dienst of in de reserve, burger bij Defensie,  kies dan hier: militair - burger bij Defensie  (Bijlage E)

U bent een BUITENLANDS militair, in actieve dienst of in de reserve,
kies dan hier: Def Groep Mil

U bent een burger (ook militairen op rust!), en u wil individueel inschrijven, kies dan:

Meer uitleg

Bij het verwerken van uw inschrijving is uw hoedanigheid, burger of militair, een eerste belangrijke factor. Zo zijn voor de Belgische militairen de richtlijnen in de Algemene politiek van 13 Sep 11 en de aanvullende Gedetailleerde Instructie van 13 Feb 12 van toepassing.

 

Nadat u succesvol de inschrijvingsprocedure hebt doorlopen ontvangt u zo snel mogelijk uw wandelkaart met elektronische chip en barcode (zie voorbeeld).

 

 

 

Deze wandelkaart is de kaart die u toegang verleent tot de Vierdaagse.

Deze kaart kan, naargelang de door u weerhouden opties, dienen:

  • als controle op het parcours (en dus ook voor het toekennen van de medaille)
  • als bewijs van inschrijving (en dus ook als verzekeringsbewijs)
  • om toegang te krijgen tot het vervoer tussen opstapplaatsen en startplaatsen
  • om recht te krijgen op medische verzorging onderweg.

De kaart bevindt zich in een plastiek omhulsel, deze beschermt de kaart tegen vochtigheid (regen, zweet,…) die de barcode onleesbaar zou kunnen maken.

Kaart niet plooien a.u.b. om de elektronische chip niet te beschadigen.

Wanneer u straks een geldig e-mailadres invult, ontvangt u op het einde van de inschrijvingssequentie een samenvattend bericht ter bevesteging.

Privacyverklaring


Het omgaan met de persoonlijke gegevens betreffende deze site is onderworpen aan de Belgische wet
(de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). 
 

Op verscheidene inschrijfschermen zult u Belgische lijsten van militaire eenheden (federatie 'ABL') of burgerwandelclubs terugvinden.

Het secretariaat kon onmogelijk alle clubs of eenheden voorzien.

Vindt u uw club of eenheid (of federatie) niet terug onder de respectieve federatie,
dan kunt u zelf uw eenheid of club toevoegen onder de federatie 'Geen Federatie'.